تولید الکترود یکبار مصرف ویژه دستگاه‌های الکتروکاردیوگرافی به‌همت محققان ایرانی


تهران- ایرنا- الکترود یکبار مصرف ویژه دستگاه‌های الکتروکاردیوگرافی به همت متخصصان شرکت ویرا فن گستر برتر آداک از مجموعه‌های مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس تولید شد. این الکترودها نقش ویژه‌ای در بخش‌های مراقبت ویژه و بررسی علائم حیاتی بیمار ایفا می‌کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85366673/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA