توفیقات فضایی ایران با وجود تحریم‌ها نشان از حرکت روبه‌جلوی انقلاب اسلامی دارد 


تهران- ایرنا- رییس فرهنگستان علوم، در پیامی توفیقات حاصله فضایی به‌رغم تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی را نمایانگر حرکت با صلابت و رو به جلوی انقلاب اسلامی دانست که موجبات امیدواری حق‌طلبان و عدالت‌خواهان و نیز ارتقاء موقعیت ایران اسلامی در جهان و منطقه شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85375066/%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8