توضیح وزیر علوم درباره شائبه تخلف هزار دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه‌ها 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توضیحاتی را درباره خبری مبنی بر شائبه تخلف هزار دانشجو در آزمون ورودی دانشگاه ها ارائه کرد. 

به گزارش ایسنا، محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به انتشار خبری مبنی بر این که در مورد برخی دانشجویان شائبه تخلف جهت ورود در دانشگاه وجود دارد، اما اقدامی صورت نگرفته است گفت: در مورد اخبار مربوط به شائبه تخلف، موظف کردند تا از این افراد یک آزمون مجدد گرفته شود، سازمان سنجش چنین افرادی را براساس قانون فراخوانده بود این ها ثبت نام کرده بودند تا آزمون دهند و در حقیقت  تایید شود مسیر ورودشان به دانشگاه ها درست بوده است یا خیر. 

وی افزود:  در این فاصله مجلس شورای اسلامی استفساریه ای می دهد، بر این اساس مواردی که در قانون برای آن ها شائبه تخلف وجود دارد برای داوطلبان است نه برای دانشجویان، بنابراین آن هایی که  سر کلاس بوده و دانشجو شده بودند دیگر شامل این موارد قانونی نمی شدند. 
وزیر علوم خاطرنشان کرد: بنابراین  استفساریه مجلس حکم کرد که این ها دانشجو شده اند و داوطلب نیستند می توانند تحصیل را ادامه دهند. برای سال های بعد وقتی تصحیح می کردیم اسامی را اعلام نمی کردیم که دانشجو شده اند، کارها انجام می شد و اگر بنا بود آزمونی گرفته شود می گرفتیم. 
زلفی گل همچنین اظهار کرد: در نتیجه برای این هزار نفر که شائبه تقلب وجود داشت این ها را سازمان سنجش فراخوانده بود تا همان قوانین برای شان طی شود اما استفساریه مجلس ارائه شد و مشمول داوطلبان است، نه آن هایی که دانشجو شده اند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113431/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C