توضیح آموزش و پرورش درباره استفاده یک دانش‌آموز اهوازی از اسپری فلفل

توضیح آموزش و پرورش درباره استفاده یک دانش‌آموز اهوازی از اسپری فلفل

ایسنا/خوزستان آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز در خصوص مسمویت چند دبیر و دانش‌آموزان در یک مدرسه در اهواز در پی استفاده یکی از دانش‌آموزان از اسپری فلفل، توضیحی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، در توضیح آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز در آمده است: “صبح امروز یکشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در  پی شیطنت کودکانه یکی از دانش‌آموزان آموزشگاه مدرسه متوسطه اول پسرانه سروش ناحیه ۱ اهواز در به همراه آوردن اسپری فلفل، متاسفانه پنج دانش آموز و سه معلم احساس تنگی نفس جزئی می‌کنند.  

این افراد پس از اعزام به مرکز درمانی، مداوا و از مرکز مربوطه مرخص می‌شوند.”

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110805574/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C