توضیح آموزش و پرورش درباره استفاده یک دانش آموز اهوازی از اسپری فلفل

آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز در خصوص مسمویت چند دبیر و دانش آموزان در یک مدرسه در اهواز در پی استفاده یکی از دانش آموزان از اسپری فلفل، توضیحی ارائه کرد. – آفتاب نیوز : در توضیح آموزش و پرورش ناحیه 1 اهواز در آمده است: صبح امروز یکشنبه 8 بهمن ماه 1402 در پی شیطنت کودکانه یکی …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021107891510331392/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C