توسعه الگوریتم هایی برای پرواز ایمن تر پهپاد


تهران – ایرنا – گروهی از محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) الگوریتمی ابداع کرده اند که به پهپادها اجازه می دهد در یک محیط هوایی خاص به طور ایمن و بدون برخورد پرواز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074397/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7