توزیع 2500 بسته کیف و نوشت افزار در مناطق کم برخوردار خوزستان توسط شرکت فولاد

به همت شرکت فولاد خوزستان و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، 2500 بسته کیف و نوشت افزار در مناطق کم برخوردار خوزستان توزیع خواهد شد. – به همت شرکت فولاد خوزستان و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، 2500 بسته کیف و نوشت افزار در مناطق کم برخوردار خوزستان توزیع خواهد …
منبع خبر: آهن نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020447251202600960/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1