توزیع شیر در ۶۲ هزار مدرسه کشور


تهران – ایرنا- رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با بیان اینکه توزیع شیر در ۶۲ هزار مدرسه کشور انجام می‌شود، گفت: توزیع شیر در مدارس نیازمند ردیف اعتباری مستقل برای اجرای پایدار در راستای بهبود سلامت دانش‌آموزان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85366451/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1