توجه به ارتقای فرهنگ مقاومت و ایثار بین دانشجویان در برنامه‌های دهه‌فجر


تهران- ایرنا- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ضمن تشریح برنامه‌های این دانشگاه به مناسبت گرامیداشت دهه‌فجر، گفت: این برنامه‌ها با هدف ایجاد اتحاد و همبستگی در جامعه دانشگاهی برگزار و در طول این دهه فرصتی مناسب برای ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارتقای فرهنگ مقاومت و ایثار در میان جوانان و دانشجویان فراهم می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85373189/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C