توانایی پذیرش در آزمون دستیاری 1402 افزایش می یابد

به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: ظرفیت دستیاری ها نسبت به سال گذشته بسته به نیاز و زیرساخت های دانشگاه ها و مراکز درمانی افزایش می یابد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: در دو رشته هوشبری و فوریت های پزشکی که نیاز کشور است، تمامی دانشجویان رشته پزشکی که تا شهریور ماه 1402 فارغ التحصیل می شوند می توانند در آزمون دستیاری 1402 در دو رشته هوشبری و فوریت های پزشکی شرکت کنند. بدون تصویب طرح

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010501783/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

آزمون دستیاری 1402 در بیش از 25 حوزه در اردیبهشت ماه 1402 برگزار می شود و ظرفیت حوزه های دستیاری نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.