توافق ایران و عربستان، گامی بلند برای تقویت صلح و ثبات خاورمیانه


تهران- ایرنا- یک استاد دانشگاه بین المللی شانگهای چین که در حوزه مطالعات خاورمیانه فعال است، توافق اخیر ایران و عربستان را گامی بلند به سوی تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه می داند و معتقد است این توافق به عنوان گامی در مسیر نظم نوین جهانی، شرایط امنیتی در غرب آسیا را به طرز چشمگیری بهبود خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053684/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87