تهیه بسته تقویت و ارتقاء مدارس عادی دولتی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مدارس عادی دولتی، در دبیرخانه شورای عالی با مشارکت معاونت‌ها و همکاری صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت، یک بسته کاربردی موثر برای تقویت و ارتقاء این مدارس تهیه شده است.

به گزارش ایسنا، هزار و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه اعضای شورای عالی آموزش و پرورش دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش از جمله توجه جدی به آسیب های اجتماعی در مدارس، لزوم مدیریت نقل و انتقالات فرهنگیان، تهیه برنامه آموزشی و محتوای برنامه درسی اتباع خارجی در ایران، برگزاری جشنواره های ورزشی، آموزشی، فرهنگی، هنری و اجتماعی برای دانش آموزان، توجه جدی به امور پرورشی در مدارس، تشکیل پرونده سلامت روان برای دانش آموزان، توسعه رشته‌های هنری با توجه به استانداردهای آنها، تشکیل گروه های دانش آموزی آموزشی، علمی و پژوهشی در مدارس، تحول در روش های آموزشی و تربیتی در مدارس، توجه جدی به شاخص‌های آموزشی و پرورشی استانها، بروز شدن معلمان پرورشی مدارس، پژوهش محوری کردن مباحث آموزشی و… مسائل دیگر مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در ادامه این جلسه امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: مقدمات و تمهیدات آغاز سال تحصیلی جدید با تدارک گسترده‌ای که توسط آموزش و پرورش و همکاری و همراهی فرهنگیان انجام شده است، شروع شد. شروع هر سال تحصیلی یک نقطه عطف در زندگی فرزندان ماست.

وی افزود: امیدواریم این تلاش ها به تحقق اهداف عالیه نظام آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و پرورش دانش آموزانی که در سند توصیف شده اند و برنامه هایی که برای رشد و تعالی و قرار گرفتن آنها در موقعیت یادگیری رشد دهنده پیش بینی شده است، بیانجامد.

امانی با طرح این پرسش که برای زیست بوم جدید فرهنگی کشور برای تربیت دانش آموزان چه کارها، برنامه ها و طرح‌هایی لازم است؟ اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مدارس عادی دولتی، در دبیرخانه شورای عالی با مشارکت معاونت‌ها و همکاری صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت یک بسته کاربردی موثر برای تقویت و ارتقاء این مدارس تهیه شده است که امروز در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش؛ وی در ادامه گفت: امید است این کار منشاء تحرک واقعی در کار مدارس عادی دولتی بوده و گام موثری برای توسعه و تقویت آنها برداشته شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071208226/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

تائید رمز عبور.