تمدید مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در مراکز پیام نور کیش و قشم


تهران – ایرنا – مهلت ثبت نام و ویرایش رشته های پذیرفته شده بدون آزمون کارشناسی ارشد در واحدهای مستقل تجاری و صنعتی مستقر در مراکز کیش و قشم دانشگاه پیام نور تمدید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083540/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2