تمدید مهلت ثبت نام آزمون ورودی مدارس سمپاد


تهران – ایرنا – مهلت ثبت نام، ویرایش اطلاعات و پرداخت هزینه آزمون ورودی مدارس سمپاد تا 8 فروردین تمدید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080056/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AF