تمدید فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد تا ۱۴ تیر/دستورالعمل دوره تابستانی علوم پزشکی


تهران- ایرنا- دانشگاه آزاد اسلامی از تمدید مهلت نام نویسی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تا روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه خبر داد و همچنین دستورالعمل برگزاری دوره تابستانی علوم پزشکی را اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154450/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84