تلاش برنامه هفتم بر اصلاح نظام آموزشی کشور است


تهران- ایرنا- یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بحث رسیدگی به مشکلات موجود در آموزش و پرورش، از جمله مهم‌ترین مسائلی است که در برنامه هفتم به آن توجه شده و باید شرایط را برای تغییر این سیستمی که در حال حاضر در آموزش و پرورش وجود دارد، فراهم کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133118/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA