تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برای تمام رشته‌ها منتشر شد

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد برای رشته‌های غیر پزشکی و علوم پزشکی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ منتشر شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برای رشته‌های غیر پزشکی و علوم پزشکی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ثبت نام و انتخاب واحد از امروز ۷ بهمن ۱۴۰۲ آغاز می‌شود و دانشجویان تا ۱۸ بهمن فرصت دارند انتخاب واحد خود را تکمیل کنند.

شروع کلاس‌ها از ۲۱ بهمن است و مهلت حذف و اضافه از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند ۱۴۰۲ فعال می‌شود.

پایان کلاس برای رشته‌های غیر پزشکی ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ و برای رشته‌های علوم پزشکی ۷ تیر ۱۴۰۳ درنظر گرفته شده است.

امتحانات رشته‌های غیر پزشکی در روزهای ۲ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۳ و رشته‌های علوم پزشکی در روزهای ۹ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110704602/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF