تفاهم‌نامه چندجانبه برای ایجاد ناحیه نوآوری تهران منعقد می‌شود


تهران- ایرنا- آخرین وضعیت تفاهم‌نامه چندجانبه برای ایجاد ناحیه نوآوری تهران، مصوبه شورای عالی شهرسازی در زمینه شهر دانش دانشگاه تهران، احداث مدرسه مدیریت کسب‌وکار و احداث ساختمان جدید دانشکده مهندسی عمران و هدفمندسازی قراردادهای پژوهشی در نشست هم اندیشی شورای دانشگاه تهران با شهردار تهران مطرح شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85089177/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF