تغییر کاربری لکه های آموزشی به شرط احداث مدرسه در نقاط کمتر برخوردار

تغییر کاربری لکه های آموزشی در شهر سنندج به شرط احداث مدرسه در نقاط کمتر برخوردار باید صورت بگیرد. – به گزارش خبرگزاری موج کردستان؛ سیدانور رشیدی تحقق عدالت اجتماعی در خدمات رسانی را از مهم ترین مولفه ها برای امیدآفرینی در جامعه دانست و اظهار کرد: آموزش اصلی ترین رکن …
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020331307235459072/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1