تغییر زمان ثبت نام آزمون بورسیه / شروع ثبت نام از 8 فروردین

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011908742/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%BE-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

به گزارش ایسنا، مراحل ثبت نام در این آزمون از روز شنبه 6 فروردین آغاز و تا جمعه 18 اردیبهشت ماه ادامه دارد. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده توسط مرکز سنجش پزشکی، این آزمون در تاریخ 4 خرداد ماه سال جاری توسط دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می شود. دوره فلوشیپ یا تکمیلی تخصصی یکی از دوره های آموزش تکمیلی پزشکی در رشته های پزشکی است که پس از گذراندن دوره تخصصی اخذ می شود.

تاریخ ثبت نام آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اعلام شد.

پیش از این اعلام شده بود که مراحل ثبت نام از 29 فروردین آغاز و تا 3 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

مراحل ثبت نام و تایید مدارک داوطلبان این آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می شود. همچنین دبیرخانه شورای پزشکی و آموزش تخصصی وظیفه بررسی مدارک را بر عهده دارد.

دوره بورسیه تحصیلی با دوره تخصصی متفاوت است و می تواند از 3 ماه تا 2 سال طول بکشد. بورسیه دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای است که برای شاخه های مختلف رشته های پزشکی و پس از گذراندن دوره دکتری عمومی ۷ ساله برگزار می شود. در واقع به این دوره ها دوره های دستیاری تخصصی نیز می گویند. افرادی که این دوره ها را با موفقیت پشت سر بگذارند گواهی پایان دوره دریافت خواهند کرد. این گواهی با مدرک دانشگاهی صادر شده در دوره های تخصصی متفاوت است.