تعیین مهلت برای جامانده های رتبه بندی معلمان

سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین مهلت بارگذاری مدارک رتبه بندی توضیح داد. – به گزارش است که قبلا کارنامه رتبه بندی خود را مشاهده و اعتراض ثبت کرده بودند گفت: برای معلمان باقی مانده که به تازگی رتبه هایشان صادر و قابل مشاهده …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020210511932876800/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86