تعیین معوقات معلمان در جلسه هفته آینده با معاون اول رئیس جمهور

نوری افزود: بر اساس قانون رتبه بندی و اعتبار مورد انتظار باید این مابه التفاوت پرداخت شود که در مبانی محاسبات اختلاف داشتیم که با دستور رئیس جمهور مقرر شد جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود. شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار می شود و نتایج این جلسه تعیین کننده زمان پرداخت معوقات است.

وزیر آموزش و پرورش از تعیین تکلیف معوقات معلمان در جلسه ای که هفته آینده با معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود، خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010100225/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3

وزیر آموزش و پرورش ضمن تشکر از رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی و بانک های عامل، پرداخت معوقات معلمان را تصریح کرد: این حقوقی که پرداخت شده بر اساس طبقه بندی سال 1401 بوده و تفاوت وجود دارد. بین رتبه پایه و رتبه شایستگی وجود دارد و تفاوتی که برخی می گویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد درست نیست.

وی با اشاره به پرداخت حقوق اسفندماه معلمان گفت: در صورت عدم پرداخت حقوق معلمان و یا داشتن ابهام و سوال می توانند با شماره تلفن 88894075 تماس بگیرند.

به گزارش ایسنا، یوسف نوری با حضور در گزارشی از آخرین وضعیت معوقات حقوق معلمان گفت: با مساعدت رئیس جمهور و پیگیری های معاون اول رئیس جمهور و همچنین دستور بانک مرکزی بانک های بهره برداری موظفند تا پایان عملیات پرداخت دستمزد، کار خود را قطع نکنند.