تعیین سیاست های هدایت تحصیلی/افزایش ظرفیت هنرستان ها و معرفی مشاغل

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام اینکه نمون برگ های 6 و 7 هدایت تحصیلی در هفته اول تیرماه صادر می شود، گفت: امسال به دنبال افزایش ظرفیت هنرستان ها هستیم و اقداماتی جهت ارتقای آگاهی دانش آموزان نسبت به رشته ها و مشاغل مختلف در حال انجام است. – معاون پرورشی …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020221584158261248/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%2F%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C