تعیین تکلیف معوقات رتبه بندی 1400 معلمان؟

تعیین تکلیف معوقات رتبه بندی 1400 از خواسته های مهم و اساسی معلمان در اجرای قوانین مرتبط با این طرح است. – یک عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس گفت: معوقات رتبه بندی سال 1400 هنوز پرداخت نشده است همچنین موضوع مهمی که باعث ایجاد مشکلاتی در رتبه بندی معلمان شد، بازه زمانی سه ماهه …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020205496130973696/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%9F