تعیین تکلیف معلمان فاقد رتبه تا پایان اردیبهشت | 45 هزار نفر

45 هزار نفر از معلمان فاقد رتبه و 35 هزار نفر هم رتبه خود را مشاهده نمی کنند که این موضوعات تا پایان اردیبهشت باید تعیین تکلیف شوند.

محل اجرای سند تحول بنیادین، مدارس است.

رضامراد صحرایی روز چهارشنبه در نشست با مدیران مدارس شهر تهران اظهارداشت: در کشور ما هر وقت بحث از مدیران می شود، همه به مدیران کل فکر می کنند اما واقعیت این است که مدیران مدرسه، آینده سازان هستند که بدون امکانات اقدامات بزرگی انجام می دهند.

اگر سند تحول را به دست مدیران مدارس می دادیم، بی شک اجرایی می شد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ما با نسلی مواجه هستیم که آنها را به درستی درک نمی کنیم، گفت: با این نسل باید آنگونه که هستند برخورد کنیم؛ نه آنطور که خودمان می خواهیم.

– آفتاب نیوز : سرپرست آموزش و پرورش گفت: معلمان فاقد رتبه در موضوع رتبه بندی باید تا پایان اردیبهشت تعیین تکلیف شوند.

برخی می گویند سند تحول بنیادین اشکال دارد و این در صورتی است که سند مشکلی ندارد و سند در حال اجراست.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020210202042804224/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA

وی با بیان اینکه آینده کشور به دست مدیران است، افزود: سند تحول بنیادین منشور خدمت در اموزش و پرورش است و به سند جدیدی نیاز نداریم.

وی افزود: مدیر مدرسه، رکن مهم نظام تعلیم و تربیت است.