تعدد سخنگویان خودخوانده زیان‌بار است/ مسئولان کم، مرتبط، به‌موقع و درست حرف بزنند

رییس دانشکدگان هنر و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آشفتگی در اطلاع رسانی، تعدد سخنگویان خودخوانده، تعارض اطلاعاتی و خبری در موضوعات مهم و راهبردی از مسائل مهم و زیانبار کشور بویژه در عرصه های نظامی و امنیتی است؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولان و فرماندهان با مدیریت اقدامات و اظهارات و تقوای مجازی هم کم حرف بزنند و هم مرتبط و به‌موقع و درست بگویند.

به گزارش ایسنا، اکبر نصراللهی در جمع فرماندهان و فعالان مجازی ارتش و برگزیدگان جشنواره در ستاد نیروی دریایی با اشاره به اهمیت و جایگاه فضای مجازی در جنگ های امروزی گفت: ساختارهای قبلی با تغییر آرایش، عرصه ها و ابزارهای جنگی، پاسخگوی نیازهای فعلی کشور نیست و ضرورت دارد نیروهای نظامی و انتظامی با اتخاذ راهبرد بازسازی و تغییر در ساختار و سازمان رزم، «یگان های رسانه ای و مجازی» تاسیس کنند.

رئیس دانشکدگان هنر و  رسانه، خدمات نیروی دریایی ارتش را در مرزهای آبی شمال و جنوب کشور، افتخارآمیز و امنیت ساز دانست و گفت: فعالان فضای مجازی ارتش باید با اتخاذ راهبردهای حضور در شبکه های اجتماعی، جهادتبیین، روایت اول و روایت برتر، امید و اعتماد به نفس ملی را تقویت کنند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت بازدارندگی رسانه ای در نیروهای نظامی و انتظامی گفت: نیروهای نظامی از جمله نیروی دریایی ارتش با ساخت تجهیزات و سلاح های مدرن و  حضور فعال در عرصه‌های آبی ملی و بین المللی، تجربه خوبی در بازدارندگی و توقف و یا عقب راندن دشمن دارند؛ اما برای رسیدن به این اهداف در عرصه های جنگ شناختی، توفیق چندانی نداشته اند.

نویسنده کتاب «شهروندان در قبال خبرنگاران» در این مراسم که با حضور فرماندهان و فعالان مجازی ارتش و برگزیدگان جشنواره در ستاد نیروی دریایی برگزار شد، پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی، پدیده ۵a، بروز پدیده ارتباط جمعی شخصی، سواد رسانه ای و مجازی ناکافی فرماندهان، اتخاذ رویکردها و راهبردهای منسوخ را از جمله چالش های جدید، آنانی دانست که درک نادرست و یا ناکافی از آرایش جدید رسانه ای دارند و همین موجب شده فرماندهان نظامی و انتظامی با اظهارات و اقدامات نادرست و یا درست اما طرح آن در زمان نامناسب هزینه های غیرضرور بر کشور تحمیل کنند.

 رئیس دانشکدگان هنر و  رسانه، بالا بردن اعتماد به نفس‌ملی، صیانت از خود و نیروها، بازدارندگی رسانه ای، بالابردن تاب آوری، پیروزی در جنگ شناختی، مقابله با جریان تحریف  و  خروج از محاصره تبلیغاتی را از اهداف مهم نیروهای نظامی و انتظامی بویژه نیروی دریایی ارتش عنوان کرد و افزود: برای رسیدن با این اهداف اتخاذ راهبردهای حضور در شبکه های اجتماعی، تبیین، کنشگری فعال، حقایق امیدزا، تولید از منظر دیگران، تکرار و بالا بردن سواد رسانه ای ضروری است.

نصرالهی در پایان گفت: آشفتگی در اطلاع رسانی، تعدد سخنگویان خودخوانده، تعارض اطلاعاتی و خبری در موضوعات مهم و راهبردی از مسائل مهم و زیانبار کشور بویژه در عرصه های نظامی و امنیتی است؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولان و فرماندهان با مدیریت اقدامات و اظهارات و تقوای مجازی هم کم حرف بزنند و هم مرتبط و به موقع و درست بگویند.

در مراسم اختتامیه اولین جشنواره فضای مجازی نیروی دریایی راهبردی ارتش از ۴۸۳ اثر داوری شده، 10 برگزیده‌ برتر در حوزه تولید محتوا، کنشگری فضای مجازی، فعالان رسانه ای قدردانی شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110301773/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9