تعداد مسافران نوروزی در مراکز اقامتی فرهنگیان از مرز یک میلیون نفر گذشت

وی افزود: میزان پذیرش به یک میلیون و 577 هزار نفر در روز رسیده و آمار رو به افزایش است.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش همچنین شش استان دارای بیشترین مسافر را اعلام کرد و گفت: فارس، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان به ترتیب بیشترین تعداد مسافر نوروزی را داشته اند.

به گفته وی، در حال حاضر 747 مرکز بهزیستی، 63 هزار و 634 کلاس درس در قالب 8298 مدرسه پذیرای مسافران نوروزی و 19 هزار و 445 نفر به عنوان عوامل اجرایی پذیرای مسافران هستند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010602187/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

مقدم زاده همچنین به ارائه آماری از مراکز اقامتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخت و گفت: نسبت به 15 فروردین سال گذشته تعداد مسافران نوروزی 39 درصد، تعداد مراکز اقامتی 16 درصد و تعداد کل مدارس اسکان توسط 29.21 درصد.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پذیرش یک میلیون و 87 هزار و 383 مسافر نوروزی برای حضور در مراکز اسکان آموزشی خبر داد و گفت: میزان پذیرش تاکنون به یک میلیون و 577 هزار و 93 نفر روز رسیده است.

سید سعید مقدم زاده در گفت وگو با ایسنا. آخرین آمار ثبت شده سامانه اسکان نوروزی فرهنگیان اعلام و بیان کرد: بر اساس آخرین آمار تا ساعت 12 روز ششم فروردین 1402 تعداد مسافران پذیرفته شده تاکنون یک میلیون و 87 هزار و 383 نفر در قالب 266 هزار و 698 نفر است. خانواده ها. .