تعداد دقیق معلمان معترض به رتبه بندی اعلام شد

سرپرست آموزش و پرورش تعداد دقیق معلمان معترض به رتبه بندی را اعلام کرد. – به گزارش جزییات بررسی اعتراضات رتبه بندی معلمان و فرهنگیان را اعلام کرد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش از آغاز بررسی و رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی معلمان و فرهنگیان خبر داد. جزییات بررسی اعتراضات …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020208360443729920/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF