تضمین اشتغال فارغ‌التحصیلان بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ رشته دانشگاهی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی از تضمین اشتغال فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ رشته خبر داد و گفت: بیش از ۳۸۰۰ کد رشته محل علمی کاربردی حذف شدند.

حسین بلندی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت پایش رشته های علمی کاربری اظهار کرد: ما تلاش کردیم رشته محل هایی که مورد نیاز بازار کار نیست را از مجموعه دانشگاه حذف کنیم. در این راستا ۳۸۰ کد رشته محل حذف شد و تلاش ما این است رشته هایی را داشته باشیم که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی وارد بازار کار شوند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: طرح ایده های تجاری سازی شده هم از برنامه های جدی ماست و نقشه راه هم داریم و در آمایش سرزمینی رشته‌ها به دنبال ایجاد برندی با تضمین اشتغال هستیم.

وی با بیان اینکه ۶ هزار و ۵۱۸ کدرشته بورس تضمین اشتغال ایجاد کردیم، افزود: تعداد ۱۲۵ برنامه جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی به وجود آوردیم و ۴۵ هزار ظرفیت اشتغال ایجاد کردیم. ما می خواهیم بر نظام اجرایی کشور تاثیر بگذاریم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: امسال تعداد ۸۵۰ کدرشته محل جدید در دانشگاه تصویب کردیم و تلاش می‌کنیم ۶ هزار و ۵۱۸ کدرشته محل با تضمین اشتغال را در سال بعد اضافه کنیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111813342/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C