تصویب یک سند مهم در شورای‌ عالی فضای مجازی


تهران – ایرنا – شورای‌ عالی فضای مجازی روز سه‌شنبه یک سند مهم در مورد تولید کنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های اجتماعی تصویب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85363880/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C