تصویب مجوز اجرای ۵۵ دوره کوتاه مدت علمی کاربردی

به گزارش ایسنا، وحید بیگدلی‌راد سرپرست دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی در هفتاد و نهمین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت این دانشگاه با اعلام این خبر گفت: دوره‌های عیب‌یابی و نگهداشت اجزا و قطعات مکانیکی و الکترونیکی دستگاه‌های اتاق عمل و همچنین عیب‌یابی و نگهداشت اجزا و قطعات الکترونیکی دستگاه‌های آزمایشگاه تشخیص پزشکی با هدف آشنایی مهارت‌جویان با اصول کار و روش‌های نگهداری، تعمیر و کالیبراسیون دستگاه‌های اتاق عمل و دستگاه‌های آزمایشگاه تشخیص پزشکی برگزار می‌شود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041509358/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B5-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

مجوز اجرای سه دوره کوتاه مدت علمی کاربردی عیب‌یابی و نگهداشت دستگاه‌های اتاق عمل و آزمایشگاه تشخیص پزشکی استان تهران به همراه مجوز اجرای ۵۲ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور دیگر صادر شد.

وی تصریح کرد: در مجموع مجوز اجرای ۵۵ عنوان دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضامحور در گروه‌های آموزشی صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برای ۱۵ واحد متقاضی در ۸ استان صادر شد که این دوره‌ها ظرفیت آموزش قریب به ۴ هزار و ۳۶۹ نفر مهارت‌جوی واجد شرایط را دارند.

تصویب مجوز اجرای ۵۵ دوره کوتاه مدت علمی کاربردی