تصویب طرح کلان ملی برگزاری الکترونیکی آزمون های سراسری


تهران -ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین و تصویب طرکلان ملی برگزاری الکترونیکی آزمون های الکترونیک با کمک دانش بنیان ها در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: براساس این مصوبه در سال ۱۴۰۳ در مقیاس کوچکی آزمون سراسری به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161676/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C