تصاویر شگفت‌انگیز خورشید از نمای نزدیک


تهران- ایرنا- پیش‌نمایش داده‌های اولیه از «تلسکوپ خورشیدی اینویی» (Inouye)  به دست آمده در جریان «چرخه اول» مشاهداتی این تلسکوپ، تصاویر شگفتی از لکه‌های خورشیدی و مناطق آرام خورشید ارایه کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85119736/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9