تصادف هولناک خودروی قاچاق بر با سرویس مدرسه +آمار کشته شدگان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: یکی از خودروهای تصادف امروز محور سربیشه – نهبندان سرویس مدرسه بود که بر اثر برخورد با خودرو حامل سوخت قاچاق، – تصادف هولناک خودروی قاچاق بر با سرویس مدرسه +آمار کشته شدگان مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: یکی از خودروهای تصادف …
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020860185671974912/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%2B%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد. Lee myung hee. تائید رمز عبور.