تشکیل گروه مطالعاتی جهاد دانشگاهی برای اجرای شعار سال


تهران- ایرنا- رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان تهران از تشکیل گروه مطالعاتی ویژه عملیاتی شدن نامگذاری سال 1402 (کنترل تورم و رشد تولید) توسط مقام معظم رهبری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069561/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1