تشکیل کارگروه ساماندهی رشته‌های علوم پزشکی

به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا حسن زاده در این زمینه عنوان کرد: با عنایت به فرمایشات مهم مقام معظم رهبری در جلسه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ با دانشجویان درخصوص ضرورت انجام کار کارشناسی در مورد برنامه های آموزشی و رشته محل های ایجاد شده، پذیرش دانشجو بر مبنای نیاز و آینده شغلی آنها و نامه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ساماندهی رشته مقاطع تحصیلی مقرر شد کارگروه تخصصی ساماندهی برنامه های آموزشی با حضور تعدادی از متخصصان و خبرگان موضوع تشکیل شود. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402022516381/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت از تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی برنامه ها و رشته محل های آموزشی بر مبنای نیاز و آینده شغلی متقاضیان خبر داد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با بیان این که هدف ایجاد این کارگروه تخصصی، تبیین راه حل‌های عملی برای وضعیت موجود و آینده است، افزود: پیشنهادات این کارگروه برای بررسی و تصویب حسب مورد در شوراهای مرتبط نظیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وشورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی مطرح خواهد شد.