تشریح روند برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی/ ۶۰ هزار دانش‌آموز پذیرفته می‌شوند


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش ضمن تشریح جزئیات برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی دوره دوم  متوسطه، از پذیرش ۶۰ هزار دانش‌آموز در این آزمون خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147388/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2