تشریح جزئیات بازماندگی از تحصیل/۳۰ هزار نفر از بازماندگان کودکان معلول هستند


تهران – ایرنا – معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به تشریح جزئیات بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان پرداخت و گفت: حدود ۳۰ هزار نفر در آمار کل بازمانده از تحصیل‌ها کودکانی هستند که به دلیل محدودیت امکان رفتن به مدرسه را ندارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364609/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86