تسهیل پرداخت‌های ارزی گردشگران خارجی با استفاده از «تومان کاش»


تهران – ایرنا – یکی از مشکلات گردشگران خارجی در ایران، ناتوانی در پرداخت پول به دلیل تحریم‌های بانکی است، تا جایی که گاهی مجبور هستند خدمات را با پرداخت پول نقد دریافت کنند، حتی در این حالت هم قادر نیستند از کسب و کارهای آنلاین ایرانی خرید کنند. یک شرکت دانش‌بنیان با طراحی نرم افزار «تومان کاش»، این معضل را حل کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85374805/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4