تسهیلات دانشگاه تربیت مدرس برای 1402 دانشجوی دکتری

به دانشجویانی که در کلاس های روزانه رتبه 1 تا 3 کنکور دکتری (در رشته هایی که امسال حداقل 3 دانشگاه دولتی در این رشته دانشجو می پذیرند)، اعتبار ویژه پژوهشی (بورسیه) علاوه بر تحقیق پایان نامه. اعتبار (خط 2)، به شرح زیر مطابق با یادداشت های مربوطه آورده شده است:

– متقاضیان برای اطلاع از حوزه های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه و ضوابط پرداخت اعتبارات ویژه پژوهشی به سایت دانشگاه مراجعه کنند.

– اعطای مشوق تحصیلی 30 درصد شهریه نیمسال اول به پذیرفته شدگانی که دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تربیت مدرس با میانگین 18 سال و بالاتر گذرانده باشند. در صورتی که معدل قبلی دانشجوی پذیرفته شده بین 16 تا 18 باشد، مشوق آن 20 درصد خواهد بود.

– دانشجویان رتبه سوم آزمون دکتری بورسیه 6 میلیون تومانی.

دانشگاه تربیت مدرس ضوابط و امکانات این دانشگاه را برای 1402 دانشجوی دکتری (حوزه های زیرمجموعه وزارت علوم) اعلام کرده است.

محل تحصیل دانشجویان دوره های پردیس، واحد پردیس خودگردان دانشگاه می باشد. در صورت برگزاری دوره کمتر از 3 دانشجو، برنامه ریزی کلاس ها برای روزهای مشخص هفته با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه در پردیس مرکزی دانشگاه امکان پذیر است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012412090/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

– اعطای مشوق تحصیلی 30 درصد شهریه نیمسال اول به دانشجویان پذیرفته شده دارای رتبه اول تا سوم کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه های اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیر کبیر، خواجه. صنعتی نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی، مشهد، هنر اصفهان، هنر اسلامی از تبریز، هنر از تهران، علوم پزشکی از اصفهان، علوم پزشکی از ارومیه، علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تبریز علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی زاهدان، علوم پزشکی شهید بهشتی، شیراز، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی یزد (شهید) صدوقی).

تبصره 2: یک سوم مبلغ کمک مالی تا پایان نیمسال دوم و مابقی طی نیمسال های بعد و با توجه به پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول تحصیل پرداخت می شود.

تبصره 1: در مناطقی که دو دانشگاه دولتی پذیرش دانشجو دارند، نفر اول در آزمون 15 میلیون تومان پرداخت می شود.

همچنین به منظور حمایت از پایان نامه کلیه دانشجویان روز، حداقل 5 میلیون تومان برای پایان نامه های نظری و حداقل 16 میلیون تومان برای پایان نامه های تجربی به عنوان اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شد.

– کلیه پذیرفته شدگان موظف به ارائه گواهی تسلط به زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه حداکثر قبل از برگزاری آزمون جامع می باشند. در غیر این صورت از ادامه تحصیل خودداری می شود.

– ارائه مشوق تحصیلی 50 درصد شهریه ثابت برای یک ترم به دانشجوی رتبه اول هر رشته، مشروط به کسب حداقل معدل تجمعی 19 در مقطع دکتری (فقط در مرحله تدریس) در دوره قبلی دانشگاهی. نیمسال تحصیلی مشروط بر اینکه این معدل تجمعی مطابق با برنامه مصوب رشته و گروه آموزشی باشد و دانشجو کلیه واحدهای تحصیلی ارائه شده در این رشته را تکمیل کرده باشد.

– مشوق های دوران تحصیل در دانشگاه:

تشویق و پاداش دانشجویان دوره های پردیس: به منظور تشویق دانشجویان دوره دکتری در پردیس، مشوق ها و پاداش هایی به شرح زیر به آنان اعطا می شود:

ضمناً دانشگاه تعهدی به اختصاص خوابگاه برای تأمین خوابگاه دانشجویی در دوره دکتری روزانه ندارد، اما اولویت استفاده از خوابگاه (با توجه به امکانات محدود دانشگاه) بر اساس پذیرش خواهد بود. میزان متقاضیان به تدریج و با توجه به ظرفیت خالی دانشگاه.

– دانشجویان ردیف دوم آزمون دکتری بورسیه 7.5 میلیون تومانی.

به دانشجوی پذیرفته شده ای که یکی دیگر از اعضای خانواده (شامل: برادر، خواهر، همسر، والدین و فرزندان) را به طور همزمان در یکی از دوره های شهریه ای دانشگاه تحصیل می کند، مشوق تحصیلی 10 درصد شهریه اعطا کنید.

به گزارش ایسنا، بر این اساس به دانشجویانی که در دوره روزانه کنکور دکتری (در رشته هایی که حداقل 3 دانشگاه دولتی پذیرش دانشجو دارند) 18 میلیون تومان جایزه تعلق می گیرد. این رتبه رتبه کشوری آزمون کتبی (مرحله اول) بدون احتساب سهمیه است مشروط بر اینکه رتبه اول در مرحله مصاحبه بدون احتساب سهمیه نیز کسب شود.

با اعلام دانشگاه تربیت مدرس، به دانشجویان رتبه اول آزمون دکتری در رشته هایی که در سال جاری حداقل 4 دانشگاه در این رشته دانشجو می پذیرند، وام بلندمدت 7 میلیون تومانی با شرایط و ضوابط اعطا می شود. معاون دانشجویی دانشگاه.

توجه: به کلیه دانشجویان نوبت دوم و دانشگاه فقط ناهار (با نرخ مصوب) اختصاص داده می شود.

دانشگاه تربیت مدرس هر ساله در تابستان بین 1 تا 30 شهریور ماه قادر به ارائه وعده های غذایی نمی باشد.

تبصره: این رتبه ها رتبه کشوری آزمون کتبی (مرحله اول) بدون احتساب سهمیه می باشد مشروط بر اینکه رتبه های اول تا سوم بدون توجه به سهمیه در مرحله مصاحبه نیز کسب شود.

– دانشجویان رتبه اول آزمون دکتری بورسیه 10.5 میلیون تومانی.

– اعطای مشوق تحصیلی 50 درصد شهریه ثابت برای یک نیمسال تحصیلی، به منظور ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان دکتری که بتوانند با کیفیت لازم از پایان نامه خود دفاع کرده و در کمتر از 8 ترم تسویه حساب کنند.

دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرده است که تامین خوابگاه برای مقاطع تحصیلات تکمیلی، پردیس دانشگاه، دانشجویان شاغل، بورسیه، غیر روزانه و بومی (استان های تهران و البرز) امکان پذیر نیست و خوابگاه عروس و داماد ندارد. متقاضیان متاهل که واجد شرایط دریافت کمک مسکن هستند، تنها بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان وزارت عطاف، مجاز به دریافت وام هستند.

به کلیه دانشجویان نوبت دوم و حضوری در سنوات تحصیلی مجاز، ناهار در روزهای غیر تعطیل از شنبه تا چهارشنبه بر اساس اعتبار تضمین شده توسط صندوق رفاه دانشجویان و نرخ های مصوب این صندوق ارائه می گردد. لازم به ذکر است علاوه بر ناهار، صبحانه و شام برای دانشجویان روزانه ساکن در خوابگاه های دانشگاه طبق قیمت های مصوب صندوق رفاه در نظر گرفته شده است.

متقاضیان نوبت دوم و پردیس قبل از انتخاب رشته شهریه به پرتال رئیس آموزش و پرورش دانشگاه تربیت مدرس مراجعه کنند. همچنین این شهریه ها فقط برای ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل خدمات اجتماعی نمی شود.

دانشگاه تربیت مدرس تمهیدات لازم را برای استفاده دانشجویان دکتری از فرصت تحصیل در خارج از کشور (بورسیه کوتاه مدت) با شرایط و ضوابط قابل اجرا فراهم کرده و حداکثر همکاری را در این زمینه انجام خواهد داد.

بر اساس تبصره 6 ماده 55 آیین نامه استخدامی کارکنان، کلیه دانشجویان دوره های حضوری و نوبت دوم گواهی صلاحیت علمی (در صورت گذراندن دوره های مربوطه و شرکت در جلسه صلاحیت علمی) دریافت خواهند کرد.

بازپرداخت هرگونه وام محدود و بر اساس اعتبار تضمین شده توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

– مشوق های ترم اول ورود به دانشگاه:

– به دانشجویان شاهد و بی غرض پذیرفته شده در کلاس ها (در پردیس) طبق ضوابط و مقررات اداره شهادت و امور انکار با بررسی و تایید دفتر مذکور از طریق مراجع قانونی مربوطه کمک هزینه تعلق می گیرد.

– تقویم آموزشی دوره کاملاً مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس بوده و از طریق سایت قابل دسترسی است.

– مشوق ها برای کل دوره تحصیل:

توجه: رشته های ارائه شده در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در پردیس های دانشکده کشاورزی (واقع در اتوبان تهران – کرج) و دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی واقع در شهرک نور برگزار می شود. 15- دانشجویان پردیس از کلیه امکانات آموزشی، پژوهشی و ورزشی بهره مند خواهند شد.

در صورت امکان تامین خوابگاه، دانشجویان دکتری حداکثر تا 8 نیمسال تحصیلی (با پرداخت اجاره بها به صورت نقدی با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجویان در ابتدای هر ترم) حق استفاده از خوابگاه را خواهند داشت.