تسریع فرآیند ذوب یخ های بزرگ قطب جنوب و افزایش احتمال بالا آمدن آب دریا

تسریع در روند ذوب شدن قطعه یخچالی بزرگ جنوبگان و افزایش احتمال بالاآمدن آب دریاها

برای گزارش دادن خبرنگار معاونت علمی و آموزشی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی فضادر یک مطالعه بین المللی مشترک از ایالات متحده و فنلاند، با استفاده از داده های صورت فلکی ماهواره ای رادار دیافراگم مصنوعی (SAR)، برای اولین بار، تعدادی از محققین توانستند تحلیل دقیق و عمیق تری انجام دهند. یخچال Thwaites نظارت و بازرسی دقیق؛ به خصوص در قسمت هایی که خط زمین نامیده می شود.

این یخچال به اندازه … ایالت فلوریدا، ایالات متحده آمریکا عرض آن (بیش از 170 کیلومتر) در صورت ذوب کامل سواحل جهان را به کلی تغییر خواهد داد.

بخش خشکی این یخچال جایی است که خط ساحلی یا خط آب در ورقه یخ به یک لایه شناور روی آب تبدیل می شود. فرآیندهای فیزیکی در این قسمت باعث خروج آب و از بین رفتن توده یخ در یخچال می شود به همین دلیل این قسمت باید مورد مطالعه قرار گیرد.

محققان دریافتند که این ورقه یخی دارای یک منطقه مرزی زمینی تحت کنترل جزر و مد است که بین 2 تا 6 کیلومتر عرض دارد. نفوذ آب گرم دریا در جریان جزر و مد بهاری به 6 کیلومتر یا بیشتر در این صفحه می رسد.

بر اساس این مطالعه، یک گزارش کامل در دسترس است مجله فرهنگستان علوم آمریکا منتشر کرده است که این برخورد شدید بین آب نسبتا گرم دریا و یخچال طبیعی باعث می شود که آب گرم اقیانوس تحت تأثیر قرار گیرد. این بدان معنی است که ورقه یخ سریعتر از آنچه مدل های فعلی ما پیش بینی می کنند ذوب می شود.

تسریع فرآیند ذوب یخ های بزرگ قطب جنوب و افزایش احتمال بالا آمدن آب دریا

مایکل وولرشیمیکی از محققان این مطالعه گفت: تا به حال، مشاهده برخی از پویاترین فرآیندهای طبیعت با جزئیات کافی یا فراوان برای درک و مدل سازی آنها ممکن نبوده است. رصد این فرآیندها از فضا و استفاده از تصاویر ماهواره ای راداری با اندازه گیری های دقیق در سطح سانتی متر در فرکانس روزانه گامی رو به جلو در این زمینه است.

این مطالعه بر روی یخچال مورد بحث به دانشمندان اجازه می‌دهد مدل‌های خود را برای پیش‌بینی دقیق‌تر ذوب شدن یخچال‌ها و در نتیجه افزایش سطح آب‌های جهانی در سراسر جهان تجدید نظر کنند.

اریک رینو به عنوان استاد علوم زمین در دانشگاه کالیفرنیا، ایروین، آمریکا و دانشمند ارشد پروژه آزمایشگاه رانش جت ناسا در این رابطه گفت: اگر این نوع تعامل بین اقیانوس و یخ را در الگوهای یخ اعمال کنیم، ممکن است بتوانیم وقایع 25 سال اخیر این قرن را بهتر درک کنیم و پیش بینی های آینده را دقیق تر کنیم.

یخچال Thwaites این یک سنگر در برابر عقب نشینی و ذوب ورقه یخی قطب جنوب است، که بیشتر آن در زیر سطح دریا قرار دارد و یخ کافی دارد تا سطح اقیانوس جنوبی را در صورت ذوب شدن 60 متر افزایش دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85487614/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84