تذکر کتبی 46 نماینده به رییس جمهور درباره فوق العاده ویژه 50 درصدی برای معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش

برخی از تذکرات کتبی امروز نمایندگان مجلس: *تذکر محمد وحیدی نماینده بجنورد به همراه 44 نفر از نمایندگان به رییس جمهور: لزوم رسیدگی به علت عدم تصویب پرداخت فوق العاده ویژه 50 درصدی برای معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش در شورای حقوق و دستمزد. *تذکر سید جواد حسینی …
منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020317355080763392/%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87