تخصیص بودجه برای تجهیزات آزمایشگاهی / فراخوان آزمون 1402 نوبت دوم اعلام شد


تهران – ایرنا – اختصاص اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای تقویت تجهیزات آزمایشگاهی و آغاز ثبت نام نوبت دوم کنکور 1402 مهمترین خبر آموزش عالی در اولین هفته کاری دانشگاه ها پس از عید نوروز بوده است. تعطیلات.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074113/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2