تخصیص اعتبار برای اجرای طرح ملی «سردار شهید سلیمانی» در خراسان جنوبی

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای طرح ملی «سردار شهید سلیمانی» مجموعه ورزشی شهید شهپر بیرجند بهسازی می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تصریح کرد:  همچنین 900 میلیون تومان اعتبارات تخصیص یافته بهار سال جاری برای ایجاد فضا های جدید ورزشی منظور شد.

وی با اشاره به تحقق اهداف زیستی و بدنی سند تحول بنیادی آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود:  900 میلیون تومان از اعتبارات تخصیص یافته برای بهسازی مجموعه ورزشی شهید شهپر بیرجند است.

گلدانی مقدم یادآور شد: یک میلیارد و 500 میلیون تومان از اعتبارات طرح سردار شهید سلیمانی خراسان جنوبی برای ساخت سه سالن ورزشی هزینه می شود.

وی خاطرنشان کرد: تعهد سنوات قبلی برای ساخت و تکمیل 40 فضای ورزشی آموزش و پرورش خراسان جنوبی شامل سالن ورزشی، چمن مصنوعی، فوتبال ساحلی و کلاس درس تربیت بدنی در استان بود.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020201145137475584/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1

– مهدی گلدانی مقدم، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس از بیرجند اظهار داشت: به منظور اجرای طرح ملی شهیدسردار سلیمانی سه میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار بهار امسال برای تکمیل و احداث فضا های ورزشی استان تخصیص یافت.