تحویل ۸۵۷ مدرسه و بیش از ۴۰۰۰ کلاس تا دهه فجر امسال/ سهم عمده «سیستان و بلوچستان» از این فضاها

در نیمه دوم امسال منتهی به دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به صورت همزمان ۹۵۰ فضای آموزشی و پرورشی تحویل داده شده است که از این بین ۸۵۷ پروژه مربوط به ایجاد مدرسه و ۴۰۲۲ کلاس می شود.

به گزارش ایسنا، از ابتدای دولت سیزدهم تا دهه فجر امسال ۶۷۵۶ فضای آموزشی و پرورشی تحویل مردم داده شده که ۲۹۷۰ فضا از منابع دولتی و ۳۷۸۶ فضا از منابع مشارکتی یعنی با کمک درصدی از سوی شرکت‌ها و سازمان‌ها و یا نهادها و خیرین تامین اعتبار شده است. 

به طور کلی چهار میلیون و ۸۷ هزار و ۶۳۶ مترمربع زیربنای این فضاهای آموزشی است و برای ساخت آنها ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

۹۰ درصد این فضاهای آموزشی و پرورشی مربوط به فضاهای آموزشی، ۵.۱ درصد مربوط به فضاهای پرورشی و ۴.۹ درصد مربوط به فضاهای ورزشی است که اغلب این فضاهای آموزشی و پرورشی یعنی ۶۴ درصد آن مربوط به مناطق روستایی و حاشیه‌ای شهرها و ۳۶ درصد مربوط به مناطق شهری می‌شود.

در این مدت ۳۱ هزار و ۸۷۷ کلاس درس ساخته و تحویل داده شده که ۱۴ هزار و ۹۳۵ کلاس درس از منابع دولتی و ۱۶ هزار و ۹۴۲ کلاس درس از منابع مشارکتی یعنی با کمک درصدی از سوی شرکت‌ها و سازمان‌ها و یا نهادها و خیرین تامین اعتبار شده است.

در واقع از ابتدای دولت سیزدهم تا دهه فجر امسال ۶۷۵۶ فضای آموزشی و پرورشی ایجاد شده است که مجموعا ۷۶۵ هزار دانش آموز در حال استفاده از این فضاهای آموزشی و پرورشی هستند و به طور میانگین باید گفت که دولت سیزدهم تا کنون روزانه هشت فضای آموزشی و پرورشی و ۳۵ کلاس درس با ۴۴۸۰ مترمربع زیربنا تحویل مردم داده است.

۶۷ درصد پروژه‌های آموزشی و پرورشی  نیمه دوم سال جاری مربوط به نقاط روستایی و محروم است

همچنین به صورت مجزا در شش ماهه دوم سال جاری منتهی به دهه فجر، قریب به هزار پروژه آموزشی و پرورشی که بخش عمده آن مربوط به مدرسه سازی می‌شود، انجام شده و همگی در دهه فجر تحویل داده شدند.

امسال به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به صورت همزمان ۹۵۰ فضای آموزشی و پرورشی با زیربنای ۵۲۰ هزار متر مربعی در دهه فجر تحویل داده شدند که وزارت آموزش و پرورش برای ساخت آن ها ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه کرده است.

۶۷ درصد این پروژه‌ها مربوط به نقاط روستایی، محروم و حاشیه شهرها و ۳۳ درصد مربوط به نقاط شهری کشور است که ۸۹ درصد این فضاها آموزشی، ۶.۳ درصد ورزشی و ۴.۷ درصد پرورشی هستند و امکان استفاده ۹۶ هزار دانش آموز از این فضاها وجود دارد.

از این ۹۵۰ فضای آموزشی و پرورشی، ۳۲۷ فضا از منابع دولتی و ۶۲۳ فضا از منابع مشارکتی یعنی با کمک درصدی از سوی شرکت‌ها و سازمان‌ها و یا نهادها و خیرین تامین اعتبار شده است. 

ساخت و تحویل ۸۵۷ مدرسه و ۴۰۲۲ کلاس درس در دهه فجر

۸۵۷ مورد از این ۹۵۰ فضای آموزشی و پرورشی، مدرسه هستند. درواقع ۸۵۷ مدرسه یا به زبانی دیگر ۴۰۲۲ کلاس درس به مناسبت دهه فجر تحویل داده شده است که ۱۵۷۰ کلاس درس از منابع دولتی و ۲۴۳۰ کلاس درس از منابع مشارکتی یعنی با کمک درصدی از سوی شرکت‌ها و سازمان‌ها و یا نهادها و خیرین تامین مالی شده است.

این ۸۵۷ مدرسه ساخته و تحویل داده شده شامل ۴۹۵ مدرسه یک تا سه کلاسه، ۲۱۵ مدرسه چهار تا شش کلاسه، ۱۲۳ مدرسه شش تا ۱۲ کلاسه و ۲۴ مدرسه بیشتر از ۱۲ کلاسه می‌شود.

به طور میانگین می‌توان گفت که در شش ماهه دوم سال جاری منتهی به دهه فجر، روزانه پنج فضا و ۲۱ کلاس درس با زیر بنای ۲۸۵۰ مترمربع تحویل داده شده است.

می‌توان گفت که ۹۰ درصد هزار پروژه یاد شده مربوط به مدرسه سازی و ۹۳ مورد یا ۱۰ درصد مربوط به فضاهای پرورشی و ورزشی می‌شود که حدود ۶۰ درصد این پروژه‌ها به صورت مشارکتی ساخته شده است.

سهم عمده «سیستان و بلوچستان» از فضاهای احداث شده در نیمه دوم سال جاری

سیستان و بلوچستان با ۱۵۵ فضای آموزشی و پرورشی و ۵۶۹ کلاس درس، فارس با ۷۳ فضای آموزشی و پرورشی و ۳۵۱ کلاس درس، هرمزگان با ۶۸ فضای آموزشی و پرورشی و ۲۸۰ کلاس درس، کرمانشاه با ۶۶ فضای آموزشی و پرورشی و ۹۰ کلاس درس، خراسان رضوی با ۶۱ فضای آموزشی و پرورشی و ۲۶۷ کلاس درس و آذربایجان غربی با ۵۰ فضای آموزشی و پرورشی و ۱۹۰ کلاس درس بیشترین تعداد پروژه‌های تحویلی در شش ماه دوم سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111410522/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B8%DB%B5%DB%B7-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87