تحول در آموزش و پرورش نیازمند عزم ملی است


تهران- ایرنا – وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: عزم ملی برای تحول در آموزش و پرورش نیاز است و در این راستا دولت، ملت و مردم باید همگام باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85126296/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۳,۰۵۰ (سی و سه هزار و پنجاه ) تومان معامله شد. تائید رمز عبور.