تحول اطلاع‌رسانی در روزهای بحرانی نظام تعلیم و تربیت/ بکارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی


تهران- ایرنا- آموزش و پرورش در یکسال گذشته بالا و پایین‌های بسیاری را پشت سر گذاشت اما اطلاع رسانی ‌به موقع در این روزهای بحرانی در بسیاری از مواقع اخبار این حوزه را در صدر مطالب رسانه‌ها قرار داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85094245/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C