تحقق شعار سال با تولید علم میسر خواهد شد


سنندج- ایرنا- امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: تولید مداوم علم علاوه بر اینکه نقش موثری در رفع مشکلات موجود کشور دارد بلکه می تواند در تحقق شعار”مهار تورم، رشد تولید” نیز تاثیرگذار باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85103050/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

Lee myung hee.