تحصیل بیش از هزار دانش آموز خارجی در استان بوشهر


بوشهر – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: هم اکنون یک هزار و 847 دانش آموز خارجی با تحصیل در مدارس این استان خدمات آموزشی دریافت می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084552/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1