تبیین قیام عاشورا برای جوانان با محبت و با زبان مخاطب اثربخش خواهد بود


تهران- ایرنا- عضو هیات‌ علمی دانشگاه فرهنگیان گفت: در تبیین قیام عاشورا برای جوانان باید به ترکیبی از معرفت و محبت توجه کرده و با زبان مخاطب صحبت کرد. شاید مخاطب زبان دینی را نپذیرد؛‌ در این جا باید از زبان ادبیات، هنر و رسانه استفاده و ابعاد زیبایی‌شناختی دین را به جوانان نشان داد. این ترکیب می‌تواند عمل رشدیافته را در پی داشته باشد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85181696/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4